حدیث موضوعی

حاج محمدتازنگر-شب۲۳رمضان۹۵

photo_2016-06-29_18-25-17

حاج محمدتازنگر-شب۲۳رمضان۹۵


شب بیست و یکم رمضان ۹۵-حاج محمد تازنگر-هیئت بین الحرمین نکا

photo_2016-06-27_16-26-08

شب بیست و یکم رمضان ۹۵-حاج محمد تازنگر-هیئت بین الحرمین نکا ا


شب نوردهم رمضان ۹۵ امامزاده مفید نکا.حاج محمد تازنگر

IMG_۲۰۱۰۰۱۰۱_۱۱۵۲۳۰

شب نوردهم رمضان ۹۵ امامزاده مفید نکا.حاج محمد تازنگر


شب های حیدری : هیئت بین الحرمین نکا

رمضان95

شب های حیدری هیئت بین الحرمین نکاجمعه(۱۹رمضان) یکشنبه(۲۱رمضان) سه شنبه(۲۳رمضان) ازساعت۲۳:۳۰ مکان:خ آرامگاه گلزارشهدا امامزاده میرمفید (خادمین هیئت بین الحرمین)


اوقات شرعی