حدیث موضوعی

برگزاری مراسم شهادت امام صادق(ع)

شهادت امام صادق94 بین الحرمین نکا

برگزاری مراسم شهادت امام صادق(ع) در شب ذوشنبه مورخه ۱۹ مرداد ۹۴ مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) با همراهی دوستان هیئنی  ومداحی ذاکر اهل بیت حاج محمد تازنگر برگزار شد.در طی ادامه این مراسم جلسه آموزش دشمن شناسی برای حاضرین ارائه گردید.


اوقات شرعی