حدیث موضوعی

صلوات برمحمد

26

پیامبر مکرم اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: *** هرکس صلواتی بفرستد، حق تعالی ثواب هفتاد شهید به او عطا می فرماید و اورا از گناهان بیرون می آورد، مانند روزی که از مادر متولد شده است. ***


اوقات شرعی