‫هیئت بین الحرمین نکا » 2014 » سپتامبر » 25‬
حدیث موضوعی

بوی محرم

1261661152_RED_SMAL_by_E_STYLE_2006

یا حـسـین غریب مادر تویی ارباب دل من یه گوشه چشم تو بسه واسه حل مشکل من یا حـسـین غریب مادر تویی ارباب دل من یه گوشه چشم تو بسه واسه حل مشکل من یه روزی میاد آقاجون که منم سگ تو باشم چشـهامو موقع مرگـم زیر پات گذاشـته باشم آقـا من خودم می دونم …


اوقات شرعی