‫هیئت بین الحرمین نکا » 2014 » سپتامبر » 10‬
حدیث موضوعی

شعر امام زمان

امام زمان1

«شعر امام زمان» اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟ چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي اي آنکه در حجابت درياي نور داري من غرق در گناهم، کي مي کني نگاهم؟ برعکس چشمهايم چشمي صبور داري از پرده ها برون شد، سوز نهاني ما کوک است ساز …


اوقات شرعی